Mental Coaching

Het 5G-model , dankt zijn naam aan de vijf G's (gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag, gevolg). De centrale gedachte bij dit model is het uitgangspunt van de rationeel-emotieve therapie (RET) ontwikkeld door Albert Ellis. Gedachten zijn de veroorzakers van emoties, niet de situatie (gebeurtenis) zelf. Stel je voor dat je als muzikant een solo moet spelen tijdens een muziekconcours (wedstrijd). In je gedachten zal de druk om te presteren hoger zijn dan wanneer je thuis of met het orkest repeteert. De vraag is dan: 'Welke gedachte leidt bij mij als muzikant tot het beste resultaat?'